.     .     .
                                                                                         
                                                           
پر بازدید ترین اخبار
آخرین اخبار

خبرگزاری مهر
تاسیس خبرگزاری مهر بر اساس عمل به ماده ای محجور از اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی است که این نهاد را به تاسیس مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی در حوزه تبلیغی و دینی موظف نموده است،انجام پذیرفت.
صد البته یکسان تصور نمودن مراکز اطلاع‌رسانی با رسانه‌های غیر فراگیر تقریبی منطقی و روز آمد نیست.خبرگزاری مهر دستاورد اعتماد و اعتنا به رویش‌های انقلاب است. نتیجه مانور ژنرال مابانه نیست. حاصل تلاش چند سرباز دل سپرده و گمنام رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی است.

خبرگزای مهر نمونه‌ای از عملیاتی شدن جنبش نرم‌افزاری است. خبرگزاری مهر می‌خواهد زمینه‌ساز تمرکز و وحدت فرهنگی- اطلاع رسانی کشور باشد و در این راه تمام ظرفیت خود را در خدمت تمام دستگاه‌ها و نهادها گذاشته است و تمنای همراهی دارد. خبرگزاری مهر می‌خواهد تریبونی از نیروهای فراگیر جبهه انقلاب با سلیقه‌های مختلف باشد و سازگاری را شایسته آنان معرفی کند.

خبرگزاری مهر نه دستاورد هزینه‌ای هنگفت از بیت‌المال بلکه دستاورد انگیزه‌های بزرگی است که در سال عزت و افتخار حسینی نطفه گرفته و در سال خدمت‌رسانی جوانه زده است.

گرچه ایمان داریم که ضمن یتوکل علی الله و هو حسبه. اما برای ادامه راه امیدوار به حمایت دولت خدمتگزار بویژه وزارت ارشاد و مجلس محترم و سایر نهادها و دستگاه‌ها خواهیم ماند.

از ویژگی‌های خبرگزاری مهر پرهیز از تصدی‌گری در حوزه تولید خبر و جایگزینی مدیریت خبر است تا مجال انعکاس فعالیت‌های فرهنگی در پهنه پهناور کشور وسعت تازه‌ای یابد.

اخبار خبرگزاری مهر برای انقلابی که پیام جهانی دارد به زبان‌های زنده دنیا برنامه‌ریزی شده است که در مرحله اول زبان فارسی و انگلیسی و تا پایان سال دو زبان عربی و اردو یا آلمانی هم به آن اضافه خواهد شد. ماهیت 70 درصد از اخبار تولیدی، فرهنگی و اجتماعی است و در کنار آن به سایر حوزه‌ها هم پرداخته می‌شود. خبرگزاری مهر در بدو تولد بطور متوسط روزانه 150 خبر منتشر می‌کند که بیش از 60 درصد آن تولیدی است.

 دست در دست هم نهیم به مهر                     میهن خویش را کنیم آباد

 
نظری ارسال نشده است